วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

คลินิกพิเศษประกันสังคมคลินิกนอกเวลาจักษุ เวลา 16.00-20.00 วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 Tel:02-5174270-9 ต่อ 7524-7525

วันที่ออกตรวจ

รายชื่อแพทย์

วันจันทร์
พ.อังกูร
จักษุ ชั้น5 เวลา 16.00-200.00 น.
โทร 7524,7525
วันอังคาร
งด
งด
โทร 7524,7525
วันพุธ
พญ.รุจยา
จักษุ ชั้น5 เวลา 16.00-200.00 น.
โทร 7524,7525
วันพฤหัสบดี
พญ.ศันสนีย์

จักษุ ชั้น5 เวลา 16.00-200.00 น.
โทร 7524,7525
วันศุกร์
งด
งด
โทร 7524,7525
เสาร์
พญ.รุจยา
จักษุ ชั้น5 เวลา 8.00-12.00น.
โทร 7524,7525

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-548-1000