วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ

ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น.

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

คลินิกทันตกรรมมีระบบโทรนัดได้ที่เบอร์ 02-517-4270-9ต่อ 7404,7453,7454
ขอบเขตงาน
ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-548-1000