ระบบลงทะเบียนตลาดนัด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
กรุณาใช้เบราว์เซอร์ Chrome เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ
ระบบสมัครเช่าพื้นที่ขายสินค้า (ตลาดนัด) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
กรอกเลขบัตรประชาชน