โครงการและกิจกรรมพิเศษ

มาตรการประหยัดพลังงานโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พ.ศ. 2556 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการเจริญจิตภาวนา ตั้งจิตสวดมนต์พ้นจากโรคภัย ขอเชิญทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.30 น. คติธรรมติดไว้ที่ต้นไม้ ห้องละหมาด

Link ที่น่าสนใจ

เกาะติดเชื้ออีโบล่า ทำเนียบผู้บริหารกรมการแพทย์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คู่มือการปฏิบัติงาน เช็คราคามาตรฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สมาคมเวชสารสนเทศไทย Thailand Todayแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บความพึงพอใจการประกาศขั้นตอนมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยอนก

สถิติการเข้าชมเว็บไซค์

จำนวนผู้เข้าชมวันนี้Today: 159
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้Month: 159
จำนวนผู้เข้าชมปีนี้Year: 65988
Total(ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555)
นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
บ้านพักพิงเพื่อผู้ป่วยเด็ก รายงานประจำปี สายด่วนนพรัตน์ด้านอาชีวเวชศาสตร์ 02-517-4333 ในวันเวลาราชการ ลงทะเบียนใช้งานApp iphone ศูนย์ข้อมูลพิษสารเคมี กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก หน่วยงานไตเทียม ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา งานประชาสัมพันธ์ คู่มือสถานประกอบการด้านสุขภาพเมื่อเปิดใช้งานหลังน้ำท่วม กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ เคเอ็ม ศูนย์ข้อมูลกลาง เว็บไซค์อินทราเน็ต

โรคไข้หวัดใหญ่ สารกรมการแพทย์ หลักเกณฑ์กลางค่าใช้จ่ายของกรมการแพทย์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย คลังข้อมูลHSRI ระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติ ตรวจเช็คคุณภาพน้ำประปา ณ เวลาปัจจุบัน จดหมายข่าวสถาบันวัคซีนแห่งชาติ การตรวจสอบสาธารณะ

Valid XHTML 1.0 Transitional