คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 

ข้อคิดการจัดการความปลอดภัยด้าน=> ข้อคิดการจัดการความปลอดภัยด้านเครือข่าย

ด้วยความที่ตนเองไม่ใช่นักคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดูแลการความปลอดภัยด้านเครือข่าย ดังนั้นเมื่อต้องทำโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายที่เ...มีต่อ »

 
 

แนะนำเวป เช็คราคาคอมฯ=> แนะนำเวป

  http://jib.co.th/ 

...มีต่อ »
 
 

Privacy Policy=> การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บ

โปรแกรมเมอร์ทุกท่านโปรดอ่าน....
ถาม : ทุกวันนี้ท่า...มีต่อ »

 
 

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิ=> การรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างง่ายด้วยต

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างง่ายด้วยตนเอง

 

1.ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส(AntiVirus) และทำก...มีต่อ »

 
 

ข้อคิดการจัดการความปลอดภัยด้าน=> ระบบความเย็นห้องแม่ข่าย

ระบบความเย็นห้องแม่ข่าย

...มีต่อ »

 
 

ข้อคิดการจัดการความปลอดภัยด้าน=> USB คืออะไร?

USB คืออะไร?

USB ย่อมาจาก Universal Serial Bus เป็นพอร์ท หรือช่องทางในการสื่อสา...มีต่อ »

 
 

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ=> การรักษาแบตเตอรี่ใน Notebook

แบตเตอรี่ใน Notebook มีอายุใช้งานนานเท่าไหร่

โดยทั่วไปมักจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปี ทั้งนี้...มีต่อ »

 
 

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ=> ใช้Office 2007 แต่บันทึกเป็น Office 2003 อัตโนมัติ

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Office 2007 ทุกท่าน

ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีการใช้ Microsoft Office 200...มีต่อ »

 
 

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ=> ใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัย

ใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัย

มีต่อ »

 
 

den=> วิธีตรวจสอบไวรัส

virus hidden

...มีต่อ »
 
 

รายงานประชุม/อบรม/สัมมนา=> ทิศทางการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus ของกรมการแพทย์

รายงานการประชุม “การประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus (ESB) ของกรม...มีต่อ »

 
 

รายงานประชุม/อบรม/สัมมนา=> การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมเวชสารสนเทศไทยสำหรับผู้บริหาร

การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมเวชสารสนเทศไทยสำหรับผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม/ดูงาน

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...มีต่อ »

 
 

รายงานประชุม/อบรม/สัมมนา=> การวิเคราะห์ความต้องการกับการออกแบบใช้งานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ความต้องการกับการออกแบบใช้งานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"
วันที่ ๑๐  เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ณ  สถานที่ ห้อง...มีต่อ »

 
 
[1]