เรื่องเล่าดีๆ

 

kwan=> กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 2

 Story telling ครั้งที่2

...มีต่อ »
 
 

kwan=> กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 3

 Story telling ครั้งที่ 3

...มีต่อ »
 
 

kwan=> กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 4

Story telling ครั้งที่ 4

...มีต่อ »
 
 

kwan=> กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 1

 Story telling ครั้งที่ 1

...มีต่อ »
 
 

kwan=> กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 5

 Story telling ครั้งที่ 5

...มีต่อ »
 
 

kwan=> กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 6

Story telling ครั้งที่ 6

...มีต่อ »
 
 

kwan=> กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 7

Story telling ครั้งที่ 7

...มีต่อ »
 
 

kwan=> กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 8

Story telling ครั้งที่ 8

...มีต่อ »
 
 

ความรู้สู่ประชาชน=> กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ :ถอดบทเรียน โครงการการจัดกิจกรรรณรงค์สร้างสุขภาพาำหรับประชาชน

ถอดบทเรียน โครงการการจัดกิจกรรรณรงค์สร้างเสนิมสุขภาพาำหรับประชาชน
โดยคุณภาณี ผลากรกุล
มีต่อ »

 
 

รายงานประชุม/อบรม/สัมมนา=> โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนการแพทย์ทางไกล(Teleconference)

 

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนการแพทย์ทางไกล(Teleconference)
ชื่อ
-มีต่อ »

 
 
[1]