ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
  ตารางการอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัย ประจำปี 255 20/12/2555
  กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 08/11/2555
  ตารางการจัดกิจกรรม โครงการการสร้างผลงานวิชาการจากง 15/05/2555
  ตารางการจัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน 06/03/2555
  ตารางการจัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน 12/01/2555
 
 
 
 
 

Knowledge Corner

     
พยาธิวิทยา : คู่มือแนวทางการเก็บตัวอย่างตรวจและการส่งตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส
โดย happymind
  บล็อก
สนับสนุนวิชาการ : คู่มือภาษามือ และมิวสิควิดิโอเสียงในความเงียบ
โดย happymind
  บล็อก
สนับสนุนวิชาการ:คู่มือการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โดย happymind
  บล็อก
     
ภาพบรรยากาศอบรมครั้งที่2/54
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
  บล็อก
รูปแบบการวิจัยและสถิติที่ใช้
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
  บล็อก
อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง(ครั้งที่2/54)
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
  บล็อก
    อ่านKnowledge Cornerต่อ
 
 

Pain Management

     
ภาพการอบรม Pain Management 15 -16 มิถุนายน 2554
โดย กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
  บล็อก
Pain management 15-16 มิย 2554
โดย กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
  บล็อก
     
    อ่าน Pain Management ต่อ
 
 

เรื่องเล่าดีๆ

     
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนการแพทย์ทางไกล(Teleconference)
โดย psc
  บล็อก
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ :ถอดบทเรียน โครงการการจัดกิจกรรรณรงค์สร้างสุขภาพาำหรับประชาชน
โดย happymind
  บล็อก
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 8
โดย KWAN
  บล็อก
     
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 7
โดย KWAN
  บล็อก
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 6
โดย KWAN
  บล็อก
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Story telling ครั้งที่ 5
โดย KWAN
  บล็อก
    อ่าน เรื่องเล่าดีๆ ต่อ
 
 

CoP

     
Endo Scope
โดย densakda
  บล็อก
ไตเทียม
โดย densakda
  บล็อก
กลุ่มงานเภสัชกรรม
โดย densakda
  บล็อก
     
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก
โดย densakda
  บล็อก
อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โดย densakda
  บล็อก
ศูนย์ข้อมูลกลาง
โดย densakda
  บล็อก
    อ่านCoPต่อ
 
 

วิจัย/นวัตกรรม

     
สะดวกใช้ สบาย Check
โดย densakda
  บล็อก
Zinc deficiency in preterm manifested by dermatitis
โดย densakda
  บล็อก
การพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บ และการดูแลรักษาหีบห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
โดย densakda
  บล็อก
     
อาหารเสริมเพิ่มพลังจากไข่ขาว ในผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
โดย densakda
  บล็อก
ทาน ศีล ภาวนา สร้างเสริมปัญญาบารมี
โดย densakda
  บล็อก
การพัฒนารูปแบบการทำความสะอาดเตียงอย่างเป็นระบบ
โดย densakda
  บล็อก
    อ่าน วิจัย/นวัตกรรม ต่อ
 
 

ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน

     
สนับสนุนวิชาการ : สุขภาพจิตกับการใช้ชีวิตอย่างมีสุข วันที่ 27 กันยายน 2556
โดย happymind
  บล็อก
สนับสนุนวิชาการ : เคล็ดลับ...เส้นทางสุขภาาพ
โดย happymind
  บล็อก
งานประชาสัมพันธ์:เสียงในความเงียบ
โดย densakda
  บล็อก
     
งานประชาสัมพันธ์:ภาษามือทักทาย
โดย densakda
  บล็อก
งานประชาสัมพันธ์:ภาษามือบุคลากรทางการแพทย์
โดย densakda
  บล็อก
งานประชาสัมพันธ์:ภาษามือผลไม้
โดย densakda
  บล็อก
    อ่าน ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ต่อ
 
 

ความรู้ที่เกิดจากหน่วยงาน

     
สนับสนุนวิชาการ : "ostomy wound md incontinence nursing within the 21 century" (อายุรกรรม)
โดย happymind
  บล็อก
สนับสนุนวิชาการ : การประชุมวิชาการ CR-BSI prevention:Zero (MICU)
โดย happymind
  บล็อก
สนับสนุนวิชาการ : Cardiac rhythm:theory &analysis for critical care nurses (อายุรศาสตร์)
โดย happymind
  บล็อก
     
สนับสนุนวิชาการ : โครงการอบรม Advanced Cardiac Life Support (อายุรศาสตร์)
โดย happymind
  บล็อก
สนับสนุนวิชาการ : Neck pain management (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
โดย happymind
  บล็อก
สนับสนุนวิชาการ : Advanced Rehab Technology Conference (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
โดย happymind
  บล็อก
    อ่าน ความรู้ที่เกิดจากหน่วยงาน ต่อ
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     
     
    อ่าน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อ
 
 

เรื่องทั่วไป

     
บริหารสมอง 2 เท่า
โดย densakda
  บล็อก
เรียนรู้จากโรงเรียนประถมญี่ปุ่น
โดย psc
  บล็อก
หนังสือการเตรียมตัวรับมือน้ำท่วม
โดย TOTO
  บล็อก
     
การบริหารงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป
  บล็อก
เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียงในงานบริหารพัสดุ
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป
  บล็อก
ระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง)
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป
  บล็อก
    อ่านเรื่องทั่วไปต่อ
 
 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

     
การวิเคราะห์ความต้องการกับการออกแบบใช้งานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย psc
  บล็อก
การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมเวชสารสนเทศไทยสำหรับผู้บริหาร
โดย psc
  บล็อก
ทิศทางการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus ของกรมการแพทย์
โดย psc
  บล็อก
     
วิธีตรวจสอบไวรัส
โดย densakda
  บล็อก
ใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัย
โดย psc
  บล็อก
ใช้Office 2007 แต่บันทึกเป็น Office 2003 อัตโนมัติ
โดย psc
  บล็อก
    อ่านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่อ
 
 

โรงพยาบาลพูดได้

     
SPA
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
   
ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
   
Soft Side กับจิตวิวัฒน์
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
   
     
Lean Seamless In Trauma Care
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
   
Trigger Tool
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
   
Leadership&Patient Safety
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
   
    อ่านโรงพยาบาลพูดได้ต่อ
 
 

บทคัดย่อ Oral

     
ผลงานวิชาการปี 2556 Oral Success story telling
โดย P.wa
  บล็อก
ผลงานวิชาการปี 2556 Oral R2R
โดย P.wa
  บล็อก
ผลงานวิชาการปี 2554 Oral Success story telling
โดย P.wa
  บล็อก
     
ผลงานวิชาการปี 2554 Oral R2R
โดย P.wa
  บล็อก
ผลงานวิชาการปี 2554 Oral Innovation
โดย P.wa
  บล็อก
ผลงานวิชาการปี 2554 Oral CQI
โดย P.wa
  บล็อก
    อ่านบทคัดย่อoralต่อ
 
 

บทคัดย่อ Poster

     
ผลงานวิชาการปี 2556 Poster Innovation
โดย P.wa
  บล็อก
ผลงานวิชาการปี 2556 Poster CQI
โดย P.wa
  บล็อก
ผลงานวิชาการปี 2556 Poster R2R
โดย P.wa
  บล็อก
     
ผลงานวิชาการปี 2554 Poster R2R
โดย P.wa
  บล็อก
ผลงานวิชาการปี 2554 Poster Innovation
โดย P.wa
  บล็อก
ผลงานวิชาการปี 2554 Poster CQI
โดย P.wa
  บล็อก
    อ่านบทคัดย่อPosterต่อ
 
 

Nurse.com

     
safty first
โดย peera
  บล็อก
เพิ่มประสิทธิภาพการ OK รถ Emergency
โดย peera
  บล็อก
     
    อ่านNurse.comต่อ
 
 

Laboratory

     
การให้บริการตรวจหาสารโลหะหนัก
โดย TOXICOMAN
  บล็อก
     
    อ่านLaboratoryต่อ
 
 

สาระน่ารู้

     
รายงานการประชุม/สัมมนา/อบรม/ดูงาน/ นอกสถานที่
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
  บล็อก
"การตัดมดลูกโดยไม่มีแผลทางหน้าท้อง"
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
  บล็อก
เที่ยวหน้าหนาว ให้ปลอดภัย
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
  บล็อก
     
โรคที่มากับน้ำท่วม
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
  บล็อก
what is DNA
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
  บล็อก
KM งานเวชระเบียน
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
  บล็อก
    อ่านสาระน่ารู้ต่อ