/ Nopparat KM
 
 
psc
ประวัติ
 
 

การรักษาแบตเตอรี่ใน Notebook

แบตเตอรี่ใน Notebook มีอายุใช้งานนานเท่าไหร่

โดยทั่วไปมักจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปี ทั้งนี้... มีต่อ »

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ: การรักษาแบตเตอรี่ใน Notebook  แบตเตอรี่ Notebook    
โดย psc สร้าง 2011/01/25 15:30:49 แก้ไข 2011/02/22 14:12:41
 
 

ใช้Office 2007 แต่บันทึกเป็น Office 2003 อัตโนมัติ

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Office 2007 ทุกท่าน

ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีการใช้ Microsoft Office 200... มีต่อ »

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ: Office 2007  Office 2003 บันทึกเป็น Office 2003 อัตโนมัติ   
โดย psc สร้าง 2011/01/25 15:34:52 แก้ไข 2011/02/22 14:16:56
 
 

ใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัย

ใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัย

มีต่อ »

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ: คอมพิวเตอร์สาธารณะ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ    
โดย psc สร้าง 2011/01/25 16:12:39 แก้ไข 2011/02/22 14:14:21