/ Nopparat KM
 
 
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ประวัติ
 
 

โรงพยาบาลพูดได้ปี 2551

โรงพยาบาลพูได้ปี 2551

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Oral
คำสำคัญ: โรงพยาบาลพูดได้     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/09/28 10:42:32 แก้ไข -
 
 

โรงพยาบาลพูดได้ปี 2552

โรงพยายาลพูดได้ปี 2552

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Oral
คำสำคัญ: โรงพยาบาลพูดได้     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/09/28 10:46:51 แก้ไข -
 
 

oral ปี2548

Oral ปี 2548

 

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Oral
คำสำคัญ: oral ปี2548     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/09/28 10:52:01 แก้ไข 2010/09/28 10:52:24
 
 

oral ปี2549

Oral ปี 2549

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Oral
คำสำคัญ: oral ปี2549     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/09/28 10:54:01 แก้ไข -
 
 

oral ปี2550

Oral ปี2550

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Oral
คำสำคัญ: oral ปี2550     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/09/28 10:55:38 แก้ไข -
 
 

oral ปี2551

Oral ปี2551

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Oral
คำสำคัญ: oral ปี2551     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/09/28 10:57:13 แก้ไข -
 
 

oral ปี2552

Oral ปี2552

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Oral
คำสำคัญ: oral ปี2552     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/09/28 10:58:32 แก้ไข -
 
 

Poster presentation ปี2548

Poster presentation ปี2548

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Poster
คำสำคัญ: Poster presentation ปี2548     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/09/28 11:01:30 แก้ไข -
 
 

Poster presentation

Poster presentation

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Poster
คำสำคัญ: Poster presentation     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/09/28 11:03:04 แก้ไข -
 
 

Oral R2R ปี 2553

Oral R2R 53

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Oral
คำสำคัญ: Oral R2R     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/10/14 10:04:02 แก้ไข -
 
 

Oral CQI ปี 2553

Oral CQI 53

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Oral
คำสำคัญ: Oral CQI     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/10/14 10:05:24 แก้ไข -
 
 

Oral Success Story Telling ปี 2553

Oral Success Story Telling 53

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Oral
คำสำคัญ: Oral Success Story Telling     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/10/14 10:07:03 แก้ไข -
 
 

ภาพการบรรยาย(ครั้งที่1/53)

ภาพการบรรยาย

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: ภาพการบรรยาย     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 15:10:06 แก้ไข -
 
 

Poster CQI ปี 2553

Poster CQI 53

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Poster
คำสำคัญ: Poster CQI      
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/10/14 10:10:24 แก้ไข -
 
 

Poster R2R ปี 2553

Poster R2R 53

... มีต่อ »
หมวดหมู่: บทคัดย่อ Poster
คำสำคัญ: Poster R2R      
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/10/14 10:11:20 แก้ไข -
 
 

ICD 10

ICD 10 2008

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: ICD 10     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/01 14:20:59 แก้ไข -
 
 

โรคข้อเข่าเสื่อม(ครั้งที่1/53)

โรคข้อเข่าเสื่อม

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: โรคข้อเข่าเสื่อม     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 14:47:35 แก้ไข -
 
 

แนวทางการจัดการความรู้

แนวทางการจัดการความรู้

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: แนวทางการจัดการความรู้     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/19 09:03:24 แก้ไข -
 
 

KM

KM

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: KM     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/19 09:04:09 แก้ไข -
 
 

COP

COP

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: COP     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/19 09:04:59 แก้ไข -
 
 

BestPractices

 BestPractices

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ:  BestPractices     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/19 09:06:22 แก้ไข -
 
 

story telling

story telling

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: story telling     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/19 09:08:00 แก้ไข -
 
 

what is DNA

DNA

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: DNA     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/26 09:38:32 แก้ไข -
 
 

โรคที่มากับน้ำท่วม

โรคที่มากับน้ำท่วม

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: โรคที่มากับน้ำท่วม     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/26 09:39:42 แก้ไข -
 
 

เทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัย(ครั้งที่2/53)

เทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัย

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: เทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัย     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/19 09:38:40 แก้ไข -
 
 

ภัยเงียบป้องกันได้(ครั้งที่2/53)

ภัยเงียบป้องกันได้

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: ภัยเงียบป้องกันได้     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/19 09:39:45 แก้ไข -
 
 

HIA เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

HIA

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: HIA     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/19 09:57:14 แก้ไข -
 
 

Nursing Indicators for the Nursing Organization

Nursing Indicators for the Nursing Organization

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: Nursing Indicators for the Nursing Organization     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/19 09:58:09 แก้ไข -
 
 

วัณโรค...ภัยคุกคามที่ยังคงอยู่

วัณโรค...ภัยคุกคามที่ยังคงอยู่

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: วัณโรค...ภัยคุกคามที่ยังคงอยู่     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/19 10:01:09 แก้ไข -
 
 

วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน(ครั้งที่4/53)

วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 09:11:23 แก้ไข -
 
 

วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน(ต่อ)

วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 09:13:27 แก้ไข -
 
 

ภาพบรรยากาศ(ครั้งที่5/53)

ภาพการบรรยาย

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: ภาพบรรยากาศการบรรยาย(ครั้งที่5/53)     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 09:20:25 แก้ไข -
 
 

ภาพการบรรยาย(ครั้งที่4/53)

ภาพการบรรยาย

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: ภาพการบรรยาย     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 09:24:32 แก้ไข -
 
 

ภาพการบรรยาย(ครั้งที่6/53)

ภาพการบรรยาย

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: ภาพการบรรยาย     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 09:25:27 แก้ไข -
 
 

หูเสื่อมการได้ยิน(ครั้งที่7/53)

หูเสื่อมการได้ยิน

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: หูเสื่อมการได้ยิน     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 09:35:19 แก้ไข -
 
 

ภาพการบรรยาย(ครั้งที่7/53)

ภาพการบรรยาย

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: ภาพการบรรยาย     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 09:50:29 แก้ไข -
 
 

ภาพการบรรยาย LS#1

What’s New in secondary stroke prevention

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: What’s New in secondary stroke prevention     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 10:04:52 แก้ไข -
 
 

ภาพการบรรยาย LS#2

Status Epilepticus Management

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: Status Epilepticus Management     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 10:09:24 แก้ไข -
 
 

ภาพการบรรยาย LS#3

Clinical aspect in Neuro-muscular

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: Clinical aspect in Neuro-muscular     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 10:10:30 แก้ไข -
 
 

อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง(ครั้งที่2/54)

อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 15:47:37 แก้ไข -
 
 

โรคความดันโลหิตสูง(ครั้งที่2/54)

โรคความดันโลหิตสูง

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: โรคความดันโลหิตสูง     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 15:43:50 แก้ไข -
 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพ ปี2553

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพ ปี2553

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพ ปี2553     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 11:22:56 แก้ไข -
 
 

การฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารกับผู้รับบริการ

การฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารกับผู้รับบริการชาวต่างชาติ

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: การฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารกับผู้รับบริการ     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 11:25:28 แก้ไข -
 
 

KM งานเวชระเบียน

KM งานเวชระเบียน

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: KM งานเวชระเบียน     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 14:43:45 แก้ไข -
 
 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่(ครั้งที่1/54)

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 15:42:38 แก้ไข -
 
 

ภัยเงียบของระบบทางเดินอาหาร(ครั้งที่2/53)

ภัยเงียบของระบบทางเดินอาหาร

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: ภัยเงียบของระบบทางเดินอาหาร     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 15:14:01 แก้ไข -
 
 

ภัยเงียบของระบบทางเดินอาหาร(ต่อ)

ภัยเงียบของระบบทางเดินอาหาร

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: ภัยเงียบของระบบทางเดินอาหาร     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 15:15:02 แก้ไข -
 
 

เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวินิจฉัยรักษา

เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวินิจฉัยรักษา

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวินิจฉัยรักษา     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 15:16:32 แก้ไข -
 
 

ภัยเงียบ..ป้องกันได้

ภัยเงียบ..ป้องกันได้

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: ภัยเงียบ..ป้องกันได้     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 15:18:54 แก้ไข -
 
 

วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน(ครั้งที่4/53)

วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน

 

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 15:28:16 แก้ไข 2010/11/25 15:31:39
 
 

วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน(ต่อ)

วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: วัยทองกับภาวะกระดูกพรุน     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/25 15:30:02 แก้ไข -
 
 

เที่ยวหน้าหนาว ให้ปลอดภัย

เที่ยวหน้าหนาว ให้ปลอดภัย

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: เที่ยวหน้าหนาว ให้ปลอดภัย     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2010/11/26 09:40:54 แก้ไข -
 
 

รายงานการประชุม/สัมมนา/อบรม/ดูงาน/ นอกสถานที่

สรุปรายงานการประชุม

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและฟื้นฟูความรู้     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2011/07/25 13:57:32 แก้ไข -
 
 

รูปแบบการวิจัยและสถิติที่ใช้

รูปแบบการวิจัยและสถิติที่ใช้

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: รูปแบบการวิจัยและสถิติที่ใช้     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2011/05/09 14:25:37 แก้ไข -
 
 

ภาพบรรยากาศอบรมครั้งที่2/54

ภาพบรรยากาศอบรมความหวานกับจอประสาทตา

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: ภาพบรรยากาศอบรมความหวานกับจอประสาทตา     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2011/05/10 13:50:03 แก้ไข -
 
 

"การตัดมดลูกโดยไม่มีแผลทางหน้าท้อง"

การตัดมดลูกโดยไม่มีแผลทางหน้าท้อง

... มีต่อ »
หมวดหมู่: สาระน่ารู้
คำสำคัญ: การตัดมดลูกโดยไม่มีแผลทางหน้าท้อง     
โดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สร้าง 2011/05/11 09:00:11 แก้ไข -