/ Nopparat KM
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประวัติ
 
 

วินัยข้าราชการ

วินัยข้าราชการ

... มีต่อ »
หมวดหมู่: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ: ข้าราชการ     
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สร้าง 2010/10/04 14:51:53 แก้ไข -
 
 

ระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง)

มีต่อ »

หมวดหมู่: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ: ระเบียบพัสดุ     
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สร้าง 2011/06/29 15:03:58 แก้ไข -
 
 

เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียงในงานบริหารพัสดุ

มีต่อ »

หมวดหมู่: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ: เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียงในงานบริหารพัสดุ     
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สร้าง 2011/06/29 15:10:04 แก้ไข -
 
 

การบริหารงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

มีต่อ »

หมวดหมู่: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ: การบริหารงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง     
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สร้าง 2011/06/29 15:16:19 แก้ไข -