/ Nopparat KM
 
 
happymind
ประวัติ
 
 

สนับสนุนวิชาการ:คุณแม่มือใหม่ใส่ใจลูกรัก

โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน จัดโดยกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เรื่อง "คุณแม่มือใหม่ ใส่ใจลูกรัก... มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: คุณแม่มือใหม่ใส่ใจลูกรัก ครั้งที่ 1     
โดย happymind สร้าง 2012/04/20 09:00:55 แก้ไข 2012/12/21 14:32:56
 
 

สนับสนุนวิชาการ:ดูแลสุขภาพอย่างไรเมื่อากาศเปลี่ยน

วันที่จัดงาน 26 มกราคม 2555

วิทยากรผู้บรรยาย

มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: โครงการถ่าทอดความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 1/2555 ภูมิแพ้-ภูมิเพี้ยน    
โดย happymind สร้าง 2012/03/30 14:31:42 แก้ไข 2012/12/21 14:31:05
 
 

สนับสนุนวิชาการ:นิ้วล็อค ไหล่ติด โรคท็อปฮิต

... มีต่อ »
หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: โครงการถ่าทอดความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 3/2555 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด คุณก็ดูแลตัวเองได้    
โดย happymind สร้าง 2012/04/20 10:17:40 แก้ไข 2012/12/21 14:34:11
 
 

สนับสนุนวิชาการ:แม่มือใหม่ใส่ใจลูกรัก ครั้งที่ 2

... มีต่อ »
หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: โครงการถ่าทอดความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 4/2555     
โดย happymind สร้าง 2012/04/20 11:03:26 แก้ไข 2012/12/21 14:35:24
 
 

สนับสนุนวิชาการ:นอนหลับฝันดี

โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน จัดโดยกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เรื่อง "เคล็ดลับ...เพื่อการนอนห... มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: โครงการถ่าทอดความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 5/2555     
โดย happymind สร้าง 2012/04/20 13:00:16 แก้ไข 2012/12/21 14:36:02
 
 

สนับสนุนวิชาการ:การเลือกใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย

คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

เอกสารโครงการอบรมการจัดการความรู้ในองค์กร (... มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: โครงการอบรมการจัดการความรู้ในองค์กร (ครั้งที่ 2)     
โดย happymind สร้าง 2012/09/13 10:24:50 แก้ไข 2012/12/21 14:36:37
 
 

สนับสนุนวิชาการ:นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการจดลิข...

คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

โครงการอบรมการจัดการความรู้ในองค์กร (ครั้งที่ 3) <... มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: โครงการอบรมการจัดการความรู้ในองค์กร (ครั้งที่ 3)     
โดย happymind สร้าง 2012/09/13 10:25:43 แก้ไข 2012/12/21 14:37:33
 
 

สนับสนุนวิชาการ: การลงรหัสโรค ICD 10 สำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอก

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

เอกสารโครงการอบรมการจัดการความรู้ใน... มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: โครงการอบรมการจัดการความรู้ในองค์กร (ครั้งที่ 1)     
โดย happymind สร้าง 2012/09/13 10:26:58 แก้ไข 2012/12/21 14:38:13
 
 

สนับสนุนวิชาการ:กิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน

การอบรมโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน

ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2555<... มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: 18-19 กันยายน 2555     
โดย happymind สร้าง 2012/09/25 14:08:33 แก้ไข 2012/12/21 14:38:52
 
 

สนับสนุนวิชาการ : คู่มือภาษามือ และมิวสิควิดิโอเสียงในความเงียบ

... มีต่อ »
หมวดหมู่: KnowledgeCorner
คำสำคัญ: กลุ่มงานประชาัสัมพันธ์     
โดย happymind สร้าง 2012/12/19 10:36:36 แก้ไข 2012/12/25 11:39:45
 
 

สนับสนุนวิชาการ:ก้าวเข้าสู่...คุณแม่ มือใหม่ ด้วยหัวใจเกินร้อย

วันที่ 2 เมษายน 2555

วิทยากรจาก

1.กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์

... มีต่อ »
หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: สนับสนุนวิชาการ     
โดย happymind สร้าง 2013/01/29 14:40:20 แก้ไข -
 
 

สนับสนุนวิชาการ:การเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพผิวพรรณ...เริงร่ารับหน้าร้อน

วันที่ 27 เมษายน 2555

วิทยากร

1.นพ.พลาชาติ... มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: สนับสนุนวิชาการ     
โดย happymind สร้าง 2013/01/29 14:42:34 แก้ไข -
 
 

สนับสนุนวิชาการ:คลื่นรังสีความร้อนและภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2555

วิทยากร

1.อดุลย์ บันฑุกุล

มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: สนับสนุนวิชาการ     
โดย happymind สร้าง 2013/01/29 14:44:28 แก้ไข -
 
 

สนับสนุนวิชาการ:ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดี

วันที่29 มิถุนายน 2555

วิทยากร

1.พญ.อรพรรณ ชัยมณี

มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: สนับสนุนวิชาการ     
โดย happymind สร้าง 2013/01/29 14:45:50 แก้ไข -
 
 

สนับสนุนวิชาการ:รับมือกับไข้หวัด และโรคมือ เท้า ปาก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

วิทยากร

1.แพทย์หญิงอัญชลี อร่ามเธียรธำรงมีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: สนับสนุนวิชาการ     
โดย happymind สร้าง 2013/01/29 15:36:29 แก้ไข -
 
 

สนับสนุนวิชาการ:เรือง 3 อ. อาหารดี ออกกำลังกายดี อารมณ์ดี

วันที่ 10 สิงหาคม 2555

วิทยากร

1.คุณเรียวพลอย กาศพร้อม

<... มีต่อ »
หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: สนับสนุนวิชาการ     
โดย happymind สร้าง 2013/01/29 15:38:19 แก้ไข -
 
 

สนับสนุนวิชาการ:การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน

วันที่ 18-19 กันยายน 2556

เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน

มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: สนับสนุนวิชาการ     
โดย happymind สร้าง 2013/01/30 13:19:55 แก้ไข -
 
 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ :ถอดบทเรียน โครงการการจัดกิจกรรรณรงค์สร้างสุขภาพาำหรับประชาชน

ถอดบทเรียน โครงการการจัดกิจกรรรณรงค์สร้างเสนิมสุขภาพาำหรับประชาชน
โดยคุณภาณี ผลากรกุล
มีต่อ »

หมวดหมู่: เรื่องเล่าดีๆ
คำสำคัญ: โครงการการจัดกิจกรรรณรงค์สร้างเสนิมสุขภาพาำหรับประ     
โดย happymind สร้าง 2013/05/27 09:38:21 แก้ไข 2013/07/02 10:25:36
 
 

สนับสนุนวิชาการ : สุขภาพจิตกับการใช้ชีวิตอย่างมีสุข วันที่ 27 กันยายน 2556

สุขภาพจิตกับการใช้ชีวิตอย่างมีสุข

วันที่ 27 กันยายน 2556 9.00-12.00 น.

มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการส้รางเสริมสุขภาพของ ประชาชน    
โดย happymind สร้าง 2013/10/25 14:39:57 แก้ไข -
 
 

สนับสนุนวิชาการ : เคล็ดลับ...เส้นทางสุขภาาพ

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 2556

มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: โครงการพัฒนาการ     
โดย happymind สร้าง 2013/08/09 09:57:44 แก้ไข -
 
 

สนับสนุนวิชาการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน (EMS)

 สนับสนุนวิชาการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน (EMS)
 
สัมมนาเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเ... มีต่อ »

หมวดหมู่: ความรู้ที่เกิดจากหน่วยงาน
คำสำคัญ: ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒน     
โดย happymind สร้าง 2013/11/18 08:23:49 แก้ไข -
 
 

สนับสนุนวิชาการ:ไหล่ติด 27 ก.พ. 58


โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน จัดโดยกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

มีต่อ »

หมวดหมู่: ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
คำสำคัญ: นพ.ไตร พรหมแสง     
โดย happymind สร้าง 2015/03/05 08:47:09 แก้ไข 2015/03/05 09:30:35